Verklarende woordenlijst

Dit artikel geeft onze definities weer van woorden die wij vaak gebruiken. Wij gebruiken veel marketingtermen in ons dagelijks leven. Dit doen wij niet expres, om het u moeilijk te maken, maar omdat wij nou eenmaal zo zijn opgeleid. Daarom hebben wij een verklarende woordenlijst (een lijst met onze definities) gemaakt om zo de leesbaarheid van onze teksten te vergroten. Als u nou, na het lezen van onze definities, nog steeds woorden tegenkomen die u niet begrijpt, stuur ons dan een berichtje! De lijst wordt constant actueel gehouden.

Definitie ondernemers

Mensen die voor eigen rekening en risico handelen. Zij zijn een organisatie gestart, hebben een groeiambitie en hebben een winstoogmerk. Zij zijn directeur/ eigenaar van de organisatie. Als er geen specifieke groeiambitie aanwezig is, zijn het zzp’ers, vakliederen of specialisten. Wij gebruiken verder de definitie die de Belastingdienst hanteert. Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als de activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als er winst is te verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als de activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Definitie zzp’ers

Mensen die (niet altijd vrijwillig) geen loonovereenkomst hebben met één werkgever. Zij werken voor eigen rekening en risico en hun drijfveer is: overleven. Er is geen duidelijke groeiambitie. Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit: van de werkzame beroepsbevolking is 1 op de 10 een zzp’er. Het kabinet vindt zzp’ers belangrijk voor de economie en wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten en betere kansen voor zzp’ers op overheidsopdrachten. Een zzp’er moet wel zelf meer regelen, zoals een pensioenvoorziening. Verder gebruiken wij voor de term zzp’er de definitie die de Belastingdienst hanteert.

Definitie organisatie

Een combinatie van mensen en middelen die een omschreven doel nastreven.

Definitie onderneming

Een op winst gerichte organisatie die regelmatig aan het handelsverkeer deelneemt, bereid is de risico’s van haar activiteiten te aanvaarden en samengesteld is uit vermogen en arbeid. De directeur is een ondernemer (zie definitie ondernemer).

Definitie bedrijf

Een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Er is een winstoogmerk en de directeur is niet de oprichter. Als de directeur wel de eigenaar is, betreft het een onderneming (zie definitie onderneming).

Definitie familiebedrijf

Een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Er is een winstoogmerk met een ‘extreme’ lange termijnvisie. Waarbij de directie voor de tweede generatie op rij familie van elkaar is (Nyerode, 2015).

Definitie middelgroot-, klein- en microbedrijf (mkb)

Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.

Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.
Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro (MKBservicedesk, 2015).

Definitie XYMS

De onderneming die door de ondernemers Xander Graaf en Yoram Roemersma is gestart onder de handelsnaam ‘XY Marketing Solutions’ in februari 2014. Het is een marketing- en reclameadviesbureau.

Eenvoudig het archief doorzoeken

Nieuwste artikelen