Het MarketingAlgoritme®

Hoe werkt het, waar zorgt het voor en waarom zou je het willen gebruiken?

Inleiding

Veel organisaties hebben moeite met stellen van marketingdoelstellingen en nog veel meer organisaties hebben moeite met het halen van deze doelstellingen. Iedere laag in de organisatie komt deze uitdagingen tegen. Directieleden, managers en medewerkers hebben hier allemaal last van.

 • Als directielid is het lastig om een marketingbudget vrij te maken voor iets waarvan u de uitkomst niet kunt voorspellen.
 • Als manager is het lastig om een plan te maken zonder een vastgesteld budget en nog veel moeilijker om een budget los te peuteren als u niet kunt aantonen wat het mogelijk gaat opleveren.
 • Als medewerker is het onmogelijk om het overzicht te bewaken als er geen duidelijke kaders geschetst zijn en als u geen doelstellingen heeft waarop uw functioneren beoordeeld wordt.

De populaire termen als ‘Big Data’, ‘Machine learning’ en ‘Artificial Intelligence’ maken het allemaal net even iets uitdagender om een goed marketingbeleid neer te zetten.

 • Als directielid merkt u dat de ontwikkelingen u allemaal nét even iets te snel gaan, u heeft immers andere dingen aan uw hoofd.
 • Als manager is het lastig om nieuwe technieken te implementeren binnen bestaande werkprocessen of u heeft te kampen met ouderwetse systemen die het onmogelijk maken om goede analyses te maken.
 • Als medewerker komt er van alles op u af en u moet telkens nieuwe dingen leren.

Dit is uiterst frustrerend.

Om organisaties, directieleden, managers en medewerkers – die zich in het bovenstaande herkennen –  te ontlasten op dit gebied, hebben wij de oplossing: het MarketingAlgoritme®.

Over algoritmen

Datagiganten Facebook en Google zijn de afgelopen jaren extreem gegroeid en dat is mede te danken aan hun algoritmen. Algoritmen zijn simpelweg sets regels die stap voor stap gevolgd moeten worden om een specifiek probleem op te lossen.

Het algoritme van Google gebruikt momenteel meer dan 200 verschillende regels om een zo goed mogelijk zoekresultaat te geven als u een zoekopdracht doet (bijvoorbeeld: termen op uw website, recentheid van de inhoud en de regio).

Wanneer men een algoritme gebruikt, wordt er gebruik gemaakt van pure logica. Logica (of redeneerkunst) is de wetenschap die zich bezighoudt met de regels van redeneren. Redeneren betekent dat we meningen vormen op basis van feiten of veronderstellingen.

Conclusie: om besluiten te nemen op basis van feiten, is een algoritme noodzakelijk.

Op deze manier kunnen we dus de volgende redenering (of logica) gebruiken:

Als we gebruik maken van een algoritme, krijgen we betere beslissingen. Betere beslissingen hebben betere resultaten tot gevolg.

Het MarketingAlgoritme®

Logica is uiteraard ook toe te passen op marketingbeleid. Iedere organisatie heeft meestal een bepaalde methode die moet zorgen voor het halen van de marketingdoelstellingen. Deze methode moet uiteraard wel gebaseerd zijn op logica en zich bewezen hebben in vergelijkbare situaties. Een van de methoden is het MarketingAlgoritme®.

Het MarketingAlgoritme® werkt op logische wijze en maakt gebruik van principes die al decennia hun effectiviteit bewijzen. Bij het MarketingAlgoritme® spelen er een aantal onderdelen een hoofdrol: de organisatie, de marketingdoelen, de huidige prestaties, de huidige werkwijze en het probleem.

Stelt u de volgende situatie voor:
Organisatie A heeft bepaalde marketingdoelen en gebruikt methode B om deze doelen te halen. Helaas worden de marketingdoelen niet gehaald, er is dus een probleem.

Het probleem zorgt voor een ongunstige situatie (de organisatiedoelen worden namelijk niet gehaald). Om de doelstellingen te halen, moet er een oplossing van het probleem komen. De oplossing zorgt voor een gunstige situatie: het halen van de organisatiedoelstellingen. Het probleem is in dit geval dat methode B niet leidt tot het halen van de doelstellingen.

Het MarketingAlgoritme® kan voor een oplossing zorgen.

Het algoritme gebruikt vier regels die stap voor stap gevolgd moeten worden. Deze regels zijn: plan, collect, process en execute. Samen vormen deze regels het PCPE-model.

 • Regel 1: Plan
 • Regel 2: Collect
 • Regel 3: Process
 • Regel 4: Execute

Regel 1: Plan

Het eerste wat er moet gebeuren is het maken van een goede situatieschets. De hoofdrolspelers (de organisatie, de marketingdoelen, de huidige prestaties, de huidige werkwijze en het probleem) moeten duidelijk worden beschreven en afgebakend.

Als de situatie helder is beschreven, kan er een nieuw doel worden bepaald. Dit doel wordt vervolgens opgedeeld in subdoelen en aan die subdoelen verbinden we indicatoren. Deze indicatoren geven inzicht in de voortgang. Zo ontstaat er een soort kerstboom waar het hoofddoel de top en de subdoelen de afgeleiden zijn. Dit noemen we cascaderen (of de watervalmethode).

De kerstboom wordt vastgelegd in slimme dashboards die de indicatoren automatisch en waar mogelijk real-time weergeven. Zo zijn we altijd op de hoogte van de voortgang en zijn we in staat om snel bij te sturen bij afwijkingen.

Nadat de situatie geschetst is, de doelen zijn opgedeeld naar subdoelen en de dashboards zijn ingericht, is er een moment waarop we bij elkaar komen om het vervolg van het traject te bespreken.

Dit is de eerste regel waarop het MarketingAlgoritme® werkt.

Regel 2: Collect

Pas als de eerste regel is afgerond en goedgekeurd, start regel twee: Collect (ofwel verzamelen).

Nu gaan we meetinstallaties (ver)bouwen die gestructureerd data gaan verzamelen.

Er is in de situatieschets beschreven hoe data door de organisatie heen stromen. Er zijn interne datastromen en externe datastromen. Voorbeelden van externe data: interacties op de website, interactie op sociale media, inkomende mail en telefoon, klantfeedback, klantprofielen op basis van demografie, geografie en interessegebieden.

Iedere datastroom is meestal geschreven in een andere computertaal. Met onze meetinstallatie worden de gestroomlijnde data vertaald naar een universele computertaal waardoor er structuur ontstaat. De meetinstallatie voedt meestal een systeem als Google Analytics.

Dit is de tweede regel waarop het MarketingAlgoritme® werkt.

Regel 3: Process

Pas als de tweede regel is afgerond, start regel drie: Process (ofwel verwerken).

De data die gestructureerd is door onze meetinstallaties moet nu worden verwerkt tot informatie. We gebruiken slimme en moderne instrumenten om data om te zetten tot kennis en deze kennis wordt vervolgens gevisualiseerd. Hier spelen grafische vormgevingstechnieken als 3D-visualisaties, infographics, whitepapers, interactieve grafieken en tabellen een grote rol.

De krachtige visualisaties zorgen dat de data een verhaal begint te vertellen. Dit verhaal legt het fundament voor het actieplan. Het wordt duidelijk waar de klant aan haar reis begint en waar de reis eindigt. Het wordt inzichtelijk waar de klant afhaakt en welke kanalen het meest opleveren.

Wanneer grote databases met abstracte data helder en correct worden gevisualiseerd ontstaat er dus informatie die gebruikt kan worden voor het maken van actiepunten.

Regel 4: Execute

Pas als de derde regel is afgerond, start regel vier: Execute (ofwel uitvoeren).

In Regel 1 hebben we marketingdoelen opgedeeld in subdoelen. Er zijn indicatoren gekoppeld aan deze subdoelen die ons constant vertellen hoever we zijn met de realisatie van elk doel.

Door deze indicatoren weten we altijd precies waar de energie op gefocust moet worden.

Als bijvoorbeeld subdoel XYZ achterloopt op de verwachting, gaan we actie ondernemen om subdoel XYZ een boost te geven.

Aan het begin van iedere maand bekijken we de resultaten van de maand ervoor en verzamelen zo een lijst met subdoelen die onze aandacht vereisen. Per aandachtspunt wordt er een overzicht gemaakt met wie verantwoordelijk is voor welke activiteiten en wanneer ze zijn afgerond.

Een greep uit de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden:

 • Het opzetten, aanpassen en optimaliseren van digitale advertentiecampagnes.
 • Het opzetten, aanpassen en optimaliseren van emailcampagnes.
 • Het opzetten, aanpassen en optimaliseren van sociale mediacampagnes.
 • Het opzetten, aanpassen en optimaliseren van conversiecampagnes.
 • Het verbeteren van de vindbaarheid van de website.

De werkzaamheden die uit Regel 4 voortvloeien kunnen zowel door uw eigen organisatie als door ons worden uitgevoerd. Wanneer u ervoor kiest om de werkzaamheden door ons uit te laten voeren heeft u een compleet team onlinemarketingspecialisten tot uw beschikking. Het grote voordeel hiervan is dat u vanaf dag één aan de gang kunt.

Geschreven door

Yoram Roemersma
Yoram RoemersmaMarketingbaas
Yoram is de strateeg achter XYMS. Hij traint en coacht (nieuwe) medewerkers en stagiaires en analyseert databases om inzichten te kunnen presenteren aan opdrachtgevers. Tijdens zijn marketingopleiding aan de Hogeschool Utrecht heeft Yoram een specialisatie tot strategisch marketingmanagement gevolgd. Hij heeft een passie voor onderwijs, filosofie en zelfontplooiing. Dat komt tot uiting wanneer hij de kans krijgt om ergens op een podium te staan. Marketing is volgens Yoram het perfecte instrument om problemen met oplossingen in contact te brengen.

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief

Lees ook onze andere artikelen:

Instructie: een gebruiker toevoegen aan WordPress

maart 19th, 2019|0 Comments

Wat is WordPress? WordPress is een contentmanagementsysteem (CMS), een systeem waar je eenvoudig een website op kan bouwen. Een CMS beschikt over een controlepaneel waar iemand de website kan beheren en aanpassen naar wens, zonder [...]

Facebook Business Manager: hoe, wat en waarom?

oktober 26th, 2018|0 Comments

Facebook Business Manager Wat is Facebook Business Manager? Met Facebook business manager maakt u een profiel afzonderlijk van uw persoonlijke Facebook-profiel, om uw pagina’s en advertentieaccounts te beheren. Ook biedt het [...]

 • XYMS logo aan de muur - XYMS marketing Utrecht

Vacature: datagedreven marketeer

augustus 29th, 2018|0 Comments

Ben jij onze nieuwe datagedreven marketeer? We zoeken niet één, maar drie (!) datagedreven marketeers die verstand hebben van online marketing. We werken volgens het MarketingAlgoritme, dat is een door ons ontwikkelde methode om [...]

Load More Posts

Deze organisaties maken gebruik van het MarketingAlgoritme®