Hoe kun je als culturele instelling commercieel handelen?

Culturele instellingen zoals musea zijn vaak afhankelijk van subsidies en giften. Dit maakt de toekomst van een museum onzeker. Wat als de geldverstrekker besluit om de subsidie te verminderen, of zelfs volledig stop te zetten? Je moet als museumdirectie dus activiteiten ontplooien die bijdragen aan het verhogen van zelfstandig gegenereerde inkomsten. Dat betekent – platgezegd – dat je commercieel moet gaan handelen. Hoe doe je zoiets?

XYMS schreef een strategisch marketingplan voor Musea Zutphen om deze vraag te beantwoorden.

Over Musea Zutphen

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak – werken vanuit de overtuiging dat kennis, waardering en beleving van kunst, cultuur en geschiedenis essentieel zijn voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De Musea Zutphen willen het Hof van Heeckeren aan het ’s Gravenhof tot dé plek maken waar geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit samenkomen.

De opdracht

De directie van Musea Zutphen heeft ons gevraagd om een marketingplan te schrijven dat de oplossing biedt op de vraag ‘hoe moeten wij ons gedragen als we minder afhankelijk willen zijn van subsidies en giften?’. Daar horen uiteraard enkele subvragen bij:

  • Hoe gebruik je de beschikbare data om marketingeuro’s effectief uit te geven?
  • Hoe zorg je dan dat alle medewerkers (zowel vrijwilligers als betaalde krachten) betrokken worden bij de marketingactiviteiten en bijdragen aan het bereiken van de doelen?
  • Welke partnerschappen zijn er te sluiten om gebruik te maken van andermans kennis en kunde?
  • Welke ontwikkelingen en technieken zijn er in de digitale economie waar winst te behalen valt?

Werkwijze: het volledige MarketingAlgoritme

Voor een interne analyse werden medewerkers geïnterviewd om de sterke en zwakke punten van de communicatie, het werkproces en de werkstructuur aan het licht te brengen. Ook onderzocht XYMS hoe de data werd gemeten die niet via de website afkomstig is. Daarmee doelen we op de gegevens die worden verzameld tijdens het aanschaffen van toegangskaartjes of souvenirs, inschrijvingen voor de nieuwsbrief en dergelijke. De inzichten die uit deze data gehaald kunnen worden, zijn erg bruikbaar voor marketinginspanningen.

Tijdens de externe analyse werden de kansen en bedreigingen op de markt onderzocht. Daarbij werden veel andere musea onderzocht om te peilen wat de best practices in de branche zijn. Er is gebruik gemaakt van expertise van PPMC en de Museumvereniging. Waar kan Musea Zutphen nog wat van leren, waar moet zij voor uitkijken en waar kunnen we gebruik van maken om de positie van de musea te versterken en te behouden in de toekomst?

Om ervoor te zorgen dat alle data die via de website gestructureerd werd verzameld, heeft XYMS de meetinstallatie van de website (de belangrijkste online instrumenten om het gedrag van websitebezoekers vast te leggen) goed ingesteld. Op basis van wat er binnenkwam, is de data visueel zichtbaar gemaakt met een overzicht in Google Data Studio.

Toen het plan werd opgeleverd, werd duidelijk dat de medewerkers ondersteuning nodig hadden om het plan werkelijkheid te laten worden. Daarom werden zij door XYMS getraind om deze marketingwerkzaamheden uit te voeren.

Resultaten en learnings

Gezien het plan nog niet volledig wordt uitgevoerd, is het momenteel nog te vroeg om de resultaten vast te stellen. De grootste lessen die uit de samenwerking en de uitkomsten van de onderzoeken zijn gebleken, zijn voor zowel XYMS als Musea Zutphen onmisbare inzichten.

  • Om ideeën samen te brengen, is het belangrijk om niet enkel een-op-een-gesprekken te voeren. Medewerkers moeten zich op een bepaald niveau ook betrokken zijn en voelen.
  • De oplossingen voor hele strategische problemen zijn vaak erg simpel, maar in de meeste gevallen is er eerst onderzoek nodig en moet de oplossing helemaal worden uitgedacht om daadwerkelijk te beseffen dat het moet gebeuren.
  • De manier waarop interne data – zoals toegangskaartjes en registratie van bezoekers – wordt bijgehouden, is ontzettend belangrijk om realistische doelstellingen te kunnen bepalen. Data verzamelen gaat dus ook over offline data.