Het MarketingAlgoritme®

Hoe werkt het, waar zorgt het voor en waarom zou je het willen gebruiken?

Waarom het MarketingAlgoritme®?

Veel organisaties hebben moeite met stellen en behalen van marketingdoelstellingen. Het budget is moeilijk te bepalen en de ontwikkelingen van mogelijkheden op het gebied van digitale marketing gaan zo snel, dat het veel tijd kost om deze bij te houden. De mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, zijn er vaak niet: er moet kostbare tijd worden besteed aan andere werkzaamheden om de organisatie draaiende te houden.

Om de marketingdoelstellingen op een efficiënte en effectieve wijze te behalen, heeft XY Marketing Solutions een logisch en duidelijk model ontwikkeld: het MarketingAlgoritme®.

Stap 1: Plan

We beginnen met een nulmeting en stellen de huidige status van de organisatie vast. Daarnaast stellen we doelen op en maken een plan waarin we vragen beantwoorden als: wat zijn de sterke en zwakke kanten, wat zijn de marketingdoelen en welke data hebben we nodig om de voortgang van de doelen bij te houden?

GA NAAR STAP 1: PLAN

Stap 2: Collect

Op basis van het plan waarin staat welke data we nodig hebben, kunnen we meetinstallaties (ver)bouwen om de data gestructureerd te verzamelen.
Hierbij stellen we bijvoorbeeld conversietracking in met behulp van Google Tag Manager. De conversies zelf houden we bij in Google Analytics.

GA NAAR STAP 2: COLLECT

Stap 3: Process

We verwerken de verzamelde data tot inzichten om het bruikbaar te maken. Dat doen we onder andere door middel van visualisatie. Om onze klanten op de hoogte te houden van wat er gebeurt, sturen we hen visueel duidelijke dashboards met KPI’s.

GA NAAR STAP 3: PROCESS

Stap 4: Execute

We bedenken marketingacties op basis van de datagedreven inzichten uit stap 3. Deze marketingwerkzaamheden kunnen zowel door jouw eigen organisatie als door ons team van online marketingspecialisten worden uitgevoerd.

GA NAAR STAP 4: EXECUTE

Hoe ziet de datavisualisatie eruit?

Om de data een verhaal te laten vertellen, gebruiken we tools om visuals te maken van de data die we vinden in bijvoorbeeld Google Analytics en Google Ads. Hier zie je een voorbeeld van datavisualisatie in Google Data Studio.

VOORBEELD GOOGLE DATA STUDIO-DASHBOARD