Het MarketingAlgoritme® – Stap 1 : Plan

Stap 1: Plan

Het eerste wat er moet gebeuren, is het maken van een goede situatieschets. De hoofdrolspelers (de organisatie, de marketingdoelen, de huidige prestaties, de huidige werkwijze en het probleem) moeten duidelijk worden beschreven en afgebakend.

xy-a-waterval-white

Als de situatie helder beschreven is, kan er een nieuw doel worden bepaald. Dit doel wordt vervolgens opgedeeld in subdoelen en aan die subdoelen verbinden we indicatoren. Deze indicatoren geven inzicht in de voortgang. Zo ontstaat er een soort kerstboom waar het hoofddoel de top en de subdoelen de afgeleiden zijn.

De kerstboom wordt vastgelegd in slimme dashboards die de indicatoren automatisch en waar mogelijk real-time weergeven. Zo zijn we altijd op de hoogte van de voortgang en zijn we in staat om snel bij te sturen bij afwijkingen.

Welke KPI’s worden er gemeten in het plan?

Een succesvol marketingplan wordt in de meeste gevallen beoordeeld op deze KPI’s (Kritische Prestatie-Indicatoren):

  1. Omzet
  2. Sales leads en prospects (het vullen van de verkooptrechter)
  3. Klanttevredenheid
  4. Merkbekendheid
  5. NPS (Net Promotor Score)
  6. Klantwaarde (omzet per klant)
  7. Retentie (herhaalaankopen)
GA NAAR STAP 2: COLLECT

”Er werd meteen duidelijk aangegeven waar onze problemen zaten. Het is pijnlijk, maar ik vond het ook heel sterk. Het biedt perspectief voor wat er beter kan.”

Ivette,
ex-marketingmanager CNV Je Achterban

CONTACT OPNEMEN OVER STAP 1: PLAN