7S-model (McKinsey)

7s model van mckinsey

In de zoektocht naar sterke en zwakke punten is het verstandig om een kritische blik te werpen op de manier waarop de organisatie georganiseerd is. Dat is namelijk van wezenlijk belang om de kansen op de markt te kunnen benutten. Een handig hulpmiddel om een scan van de organisatie te maken is het door McKinsey ontwikkelde 7S-model, een soort checklist van de belangrijkste elementen.

 

Het 7S-model van McKinsey kun je toepassen op je eigen organisatie aan de hand van de onderstaande vragen. Beantwoord voor elke ‘S’ de vragen en je hebt een prachtige inkijk in interne organisatie. Het 7S model is daarmee een uitermate geschikt hulpmiddel bij de interne analyse van de organisatie.

Strategy

De S van Strategy gaat over de doelstellingen van een organisatie en de keuzes die worden gemaakt om deze te verwezenlijken

Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Wat is onze strategie?
● Hoe zijn we van plan de organisatiedoelstellingen te halen?
● Hoe gaan we om met concurrentie in de markt?
● Hoe gaan we om met veranderend klantgedrag?
● Hoe gaan we om met duurzaamheid binnen onze strategie?

Structure

De S van Structure gaat over de organisatiestructuur, ofwel de hiërarchische indeling en de coördinatie.
Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Hoe zijn de kernprocessen verdeeld in de organisatie?
● Hoe zit het team in elkaar?
● Hoe is de hiërarchie geregeld?
● Hoe communiceren teamleden intern met elkaar?
● Hoe komt besluitvorming tot stand (wie maakt de beslissingen? De baas of gezamenlijk?)

Systems

De S van Systems gaat over de primaire en secundaire processen binnen de organisatie (zie ook Porter’s value chain, eerder in dit boek).
Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Wat zijn de belangrijkste systemen die de organisatie gebruikt?
● Hoe worden de aangelegde systemen gecontroleerd?
● Welke regels moeten teamleden volgen om binnen de lijntjes te blijven?

Style

De S van Style gaat over de ongeschreven regels waar het management mee werkt.
Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Wat is de managementstijl van de directie?
● Hoe effectief is dat leiderschap?
● Hoe competitief zijn de medewerkers naar elkaar?
● Hoe zijn de teams gevormd?

Staff

De S van Staff gaat over de medewerkers van de organisatie.
Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Welke posities op specialisaties zijn vertegenwoordigd binnen het team?
● Welke posities moeten worden ingevuld?
● Zijn de vereiste competenties helder bij het team en het management?

Skills

De S van Skills benoemd de specifieke capaciteiten van de medewerkers en de organisatie als geheel.
Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Welke vaardigheden zijn het sterkst vertegenwoordigd in het team?
● Hoe goed zijn die vaardigheden voor het bedrijf?
● Om welke vaardigheden staat het bedrijf bekend?
● Hoe goed kan het team zijn werk doen?
● Hoe worden prestaties van het team gemonitord en beoordeeld?

Shared Values

De S van Shared values beschrijft de normen en waarden van de organisatie, en de verwachtingen van de werknemers, daarom staan ze in het hart van het model.
Vragen die je kunt stellen bij deze S:
● Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf?
● Wat is de bedrijfscultuur/ cultuur in het team?
● Hoe sterk zijn de waarden? Draagt het team de waarden (ook) uit?
● Wat zijn de fundamentele waarden waarmee het team werd opgebouwd?

Het 7S Model (McKinsey) voor marketinganalyse en XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben specialisten in huis voor alle facetten van het brede marketingvak. Het 7S Model (McKinsey) voor marketinganalyse is een methode die we regelmatig toepassen voor onze klanten. We hechten veel waarde aan het toepassen van bewezen methodieken als basis voor (strategische) marketingplanning.

We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.