Marketing voor dienstverleners

Dienstverleners hebben een grote uitdaging: hoe toon je je toegevoegde waarde? Marketeers van XYMS weten hoe je dat al in de fases voor de verkoop laat zien.

Marketing voor dienstverleners is een van de specialismen van XY Marketing Solutions. We voelen ons sterk verwant met dienstverleners, niet in de laatste plaats omdat we zelf een zijn. Voor veel dienstverleners geldt dat hun aanbod door hun klanten in eerste instantie wordt gezien als een kostenpost. Daarom is het voor (zakelijke) dienstverlener van groot belang toegevoegde waarde aan te tonen. XYMS helpt daar graag bij.

Marketingstrategie voor dienstverleners

Een sterke marketingstrategie is de basis van alle marketing voor dienstverleners. Voor onze opdrachtgevers is het doorlopen van een traject van een aantal strategie-werksessies daarom meestal de eerste stap. Een aantal van de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze werksessies voor dienstverleners zijn: missie, externe en interne omgeving, marktsegmenten en proposities.

Lees meer over onze diensten op het gebied van marketingstrategie

Voorbeeld: marketingstrategie voor architectenbureau

Een architectenbureau is een goed voorbeeld van een dienstverlenende organisatie waarvoor wij marketingstrategieën bedenken. Zo hebben we recent een architectenbureau geholpen met het formuleren van een duidelijke doelgroep-profiel voor het actief werven van nieuwe leads. Door in te zoomen op het type opdrachten dat voor het bureau het meest succesvol, rendabel en prettig waren verlopen konden we een aantal mogelijke profielen opstellen. Door deze informatie te combineren met marktgegevens en trendrapporten hebben we het bureau structureel kunnen helpen aan meer en betere leads voor deze dienstverlener.

Marketingmanagement voor dienstverleners

Veel dienstverlenende organisaties worstelen met het goed organiseren van de marketingrol binnen de organisatie. Dit komt bijvoorbeeld doordat de organisatie van een dienstverlener te klein is voor een volwaardige afdeling, waardoor één persoon zowel voor de uitvoering als de coördinatie verantwoordelijk is. Ook het vinden van de juiste persoon met het juiste kennisniveau is voor veel dienstverleners een uitdaging. XY Marketing Solutions helpt dienstverleners door de rol van marketingmanager over te nemen, bijvoorbeeld op basis van detachering of door te fungeren als de externe marketingafdeling van de opdrachtgever.

Lees meer over onze diensten op het gebied van marketingmanagement

Voorbeeld: marketingmanagement voor adviesbureaus

XY Marketing Solutions heeft een aantal adviesbureaus als klant in uiteenlopende vakgebieden. De uitdaging bij deze bureaus is steeds dezelfde: het ontbreekt aan tijd en kennis om marketingactiviteiten goed te coördineren vanuit één centraal punt. XYMS helpt deze organisaties door het aanstellen van een generalistische marketeer die als parttime marketingmanager van de organisatie functioneert. Deze persoon initieert en coördineert alle marketingactiviteiten van het bureau. Zo kan de organisatie zich richten op de corebusiness. Ondertussen werken wij met onze marketingondersteuning aan de toestroom van nieuwe opdrachten.

Marketingondersteuning nodig?

  Kun je als dienstverlener wel wat hulp gebruiken bij je marketing? XY Marketing Solutions helpt graag met:

  • het formuleren van purpose en doelen van de organisatie;
  • analyse van de interne en externe omgeving;
  • een goed doordachte marketingstrategie;
  • het plannen en voorbereiden van marketingactiviteiten;
  • het aanjagen en coördineren van marketingcampagnes.