Marketing voor non-profits

Marketing voor non-profits is een van de specialismen van XY Marketing Solutions. Het bedrijven van marketing voor niet-commerciële doeleinden is een vak op zich. Hoewel marketing in onze visie altijd verder gaat dan geld verdienen spelen ideële belangen een nog grotere rol bij non-profits. Wij helpen deze organisaties graag met marketingadvies en praktische marketingondersteuning.

Marketingstrategie voor non-profits

De meeste non-profits zijn ontstaan vanuit een sterke missie die een maatschappelijke verandering beoogd. Het enthousiasmeren van een beperkte groep enthousiastelingen is dan meestal niet zo lastig. Het aanspreken van meer en bredere doelgroepen is vaak waar de uitdaging ligt. XYMS helpt hierbij door het aanbieden van strategie-werksessies. Een aantal van de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze werksessies voor non-profits zijn: missie, externe en interne omgeving, marktsegmenten en proposities.

Lees meer over onze diensten op het gebied van marketingstrategie

Voorbeeld: marketingstrategie voor loopbaanondersteuner

Een van de klanten van XYMS ondersteunt mensen die vastzitten in de verkeerde baan bij het vinden van de juiste nieuwe plek. Een grote uitdaging voor deze organisatie was het aanspreken van specifieke doelgroepen en hier het aanbod of afstemmen. Door middel van werksessies op het vlak van doelgroepen en proposities hebben we deze organisatie geholpen een stevige basis te leggen voor succesvolle marketinginspanningen.

Marketingmanagement voor non-profits

Nieuwe digitale media zijn voor veel non-profits een grote uitdaging. Soms heeft de organisatie wel een marketingafdeling, maar mist daarin goede coördinatie, met name op digitaal vlak. Vaak is het vinden van de juiste persoon met het juiste kennisniveau is een uitdaging. XY Marketing Solutions helpt non-profits door de rol van (digital) marketingmanager over te nemen, bijvoorbeeld op basis van detachering of door te fungeren als de externe marketingafdeling van de opdrachtgever.

Lees meer over onze diensten op het gebied van marketingmanagement

Voorbeeld: marketingmanagement voor hulpverleningsorganisatie

Een hulpverleningsorganisatie op het gebied van nood- en voedselhulp benaderde ons voor ondersteuning op het vlak van digitale marketing. De interne organisatie had een goed lopend proces voor het werven van donateurs dat met name via traditionele kanalen liep. Door een marketingmanager van XYMS in te zetten voor het opzetten en coördineren van de digitale werving hebben we deze organisatie geholpen een grote stap te zetten op het vlak van digitalisering.

Marketinguitvoering voor non-profits

Praktische marketingondersteuning is voor non-profits een populaire dienst, vooral als het gaat om digitale marketing. Vanwege de enorme versplintering van marketingkanalen is het voor veel non-profits een uitdaging om genoeg kennis in huis te halen om de juiste kanalen te vinden en gebruiken. XY Marketing Solutions levert de marketingduizendpoot die de meeste organisaties zelf niet in huis hebben. Dit doen we bijvoorbeeld door een team van specialisten samen te stellen met ieder hun eigen expertise, zodat de opdrachtgever van al deze specialismen kan profiteren zonder hiervoor afzonderlijke medewerkers aan te nemen.

Lees meer over onze diensten op het gebied van marketinguitvoering

Voorbeeld: marketinguitvoering belangenorganisatie

Een van de grootste Nederlandse belangenorganisaties werkt graag met XY Marketing Solutions vanwege onze praktische en up-to-date kennis van digitale kanalen. De constante uitdaging van deze organisatie is het op peil houden van het ledenaantal en aantonen van relevantie in de snel veranderende wereld. Het benaderen van nieuwe, jonge doelgroepen is daarbij een mist. Dit vergt een aanpak met sterk accent op digitale media. XYMS ondersteunt bij SEO, contentproductie en online adverteren.

Marketingondersteuning nodig?

  Kun je als non-profit wel wat hulp gebruiken bij je marketing? XY Marketing Solutions helpt graag met:

  • het formuleren van purpose en doelen van de organisatie;
  • analyse van de interne en externe omgeving;
  • een goed doordachte marketingstrategie;
  • het plannen en voorbereiden van marketingactiviteiten;
  • uitvoering van marketingcampagnes.