De Forest Grid (4ST)

Een praktisch model om te bepalen wat je Quick Wins zijn en hoe je die gaat halen.

Forest Grid XYMS met vier kaders

De Forest Grid (of 4ST-model) is een praktisch evaluatiemodel voor het vinden van quick wins. Het model biedt een framework voor het beantwoorden van de vraag: “wat moet stoppen, starten, blijven en opgeschaald worden om op korte termijn verbetering te realiseren?”. De vier ST-woorden (Four ST) vormen de basis van het model: STop, STart, STay en STep-up.

Het 4ST-model is door XY Marketing Solutions ontwikkeld voor het beoordelen van marketingkanalen van een organisatie, maar is veel breder toepasbaar. Het model is geschikt voor elke vorm van evaluatie die gericht is op verbetering op korte termijn.

De Forest Grid gebruiken

Het gebruiken van de Forest Grid start eenvoudig. Bepaal eerst wat je wilt verbeteren. Bijvoorbeeld ‘hoe verbeteren we de marketingmix van deze organisatie?’. Maak vervolgens een lijst van alle oplossingen of acties die nu of in de toekomst kunnen worden gebruikt. In ons voorbeeld zijn dat alle marketingkanalen die voor deze organisatie relevant zijn. Doorloop nu voor elk onderdeel op deze lijst de vier ST-vragen en bepaald welke het meest van toepassing is:

  1. Stop: kunnen we hier het beste mee stoppen?
  2. Start: moeten we hiermee starten?
  3. Stay: moeten we hier onveranderd mee doorgaan?
  4. Step-up: kunnen we opschalen voor beter resultaat?

Na het beantwoorden van de vier vragen voor elk item op de lijst teken je een grid met vier kwadranten waarbij je elk van de items op de lijst in één van de vier kwadraten plaatst. Je hebt nu een overzichtelijk 4ST-model in de meest eenvoudige vorm.

Forest Grid belangrijke elementen

Verdieping met de Forest Grid

In de meeste situaties waarin de Forest Grid wordt gebruikt, gebeurt dit in samenwerking tussen meerdere personen. Het is dan verstandig de indeling in de vier ST-kwadranten uit te breiden met argumentatie. Dat kan heel praktisch met de volgende verdieping per kwadrant:

  • Stop: leg uit waarom ermee gestopt moet worden (indien mogelijk: gebruik data).
  • Start: leg uit waarom het een goed idee is om hiermee te starten. Op wat voor manier wordt dit toegepast en hoe wordt succes gemeten?
  • Stay: leg uit waarom dit behouden moet blijven (indien mogelijk: gebruik data)?
  • Step-up: leg uit waarom opschalen een goed idee is. Op wat voor manier wordt er opgeschaald (bijv: meer budget, tijd, frequentie, etc.)?

Voordelen van het 4ST-model

De Forest Grid is primair een model om snel verbeteringen te realiseren. Dit maakt het model dus uitermate geschikt als er weinig tijd is om grondig te evalueren en analyseren. De eenvoud van het model maakt het bovendien mogelijk de snelle analyse vaak te herhalen. Frequente herhaling zorgt er vervolgens weer voor dat de kwaliteit van de evaluatie steeds hoger wordt. Een ander voordeel van de Forest Grid is de brede toepasbaarheid van het model.

Waar de Forest Grid niet geschikt voor is

De kracht van de Forest Grid is ook meteen de zwakte: door de snelheid en eenvoud van het model zijn analyses minder grondig en is het gemakkelijker dingen over het hoofd te zien. In situaties waarin grondigheid belangrijker is dan snelheid is de Forest Grid dus geen geschikt model. Als een diepgaande analyse nodig is, geven specialistische modellen vaak betere resultaten dan het 4ST-model. Het gebruiken van de Forest Grid voor quick wins en vervolgens de tijd nemen voor diepgaander onderzoek is een goede manier om het beste van twee werelden te krijgen.

Forest Grid vs. stop-start-keep

In feite is de Forest Grid een evolutie van stop-start-keep door het toevoegen van een extra stap. Dit geeft meteen ook het verschil aan en maakt het 4ST-model in veel situaties praktischer toepasbaar. De extra stap ‘step-up’ geeft namelijk meer ruimte voor verbeteringen en dwingt de gebruiker van het model kritisch na te denken over het opschalen van ‘dingen die nu al goed gaan’. Zo komt er duidelijk onderscheid tussen ‘ga zo door’ en ‘doe er een schepje bovenop’.

Toepassingen van de Forest Grid

De originele toepassing van de Forest Grid is het uitvoeren van een kanaalanalyse voor de marketing van organisaties. Inmiddels betrappen we onszelf erop dat we het model in steeds meer situaties toepassen. Zo vragen we nu regelmatig na meetings aan elkaar om de inhoud van de meeting te evalueren ‘met een Forestje’. Een andere toepassing is het evalueren van elkaars werk voor een bepaald project of in het algemeen. Ook zijn er al diverse collega’s die zichzelf de 4ST-vragen stellen als ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

We worden steeds weer verrast door hoe handig en snel het 4ST-model werkt. Dat maakt ons nieuwsgierig waarvoor het model nog meer te gebruiken is. Heb jij al een leuk idee of een originele toepassing voor de Forest Grid? Laat het ons weten!