Digitale Strategie

Met een sterke digitale strategie zorg je als organisatie dat je bestaansrecht verkrijgt of behoudt in de digitale economie. In vrijwel alle branches  vinden grote verschuivingen plaats als het gevolg van digitalisering. Dit gaat lang niet alleen over e-commerce of digitale marketing, maar bijvoorbeeld ook over virtuele samenwerking en globalisering of zelfs totale disruptie (denk aan de muziekindustrie en de taxi-branche). Een digitale strategie beperkt zich daarmee niet tot één discipline of afdeling van een organisatie, maar beschrijft op organisatie-, corporate of zelfs op netwerkniveau hoe de uitdagingen van digitalisering het hoofd worden geboden.

Een sterke digitale strategie valideert je bestaansrecht.

Marketing voorbij

Hoewel onze naam anders doet vermoeden, beperkt XY Marketing Solutions zich zeker niet tot alleen marketing. Eigenlijk kunnen we niet anders, omdat we geloven dat marketing en business volledig met elkaar zijn verweven en soms zelf niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Zeker als we het hebben over strategie.

Stilstand is achteruitgang

Vrijwel elk bedrijf dat al meer dan tien jaar bestaat, worstelt met digitalisering. Vaak zijn bestaande bedrijfsprocessen volledig ingesleten in de organisatie en zijn medewerkers gewend op een bepaalde manier te werken. En dat is fijn, want dat betekent dat er een heleboel vanzelf goed gaat. Tegelijkertijd betekent het ook dat de noodzaak om te innoveren of verbeteren niet zo groot lijkt. Maar dat kan wel eens een gevaarlijke gedachte zijn. Een nieuwe toetreder tot de markt is daar namelijk juist wel mee bezig en kan met behulp van slimme technologie wellicht een voordeel behalen dat een gevestigde concurrent links laat liggen. Het kan daarom weleens van levensbelang zijn om zowel de interne als de externe situatie van een bedrijf door de bril van digitalisering te bekijken.

SWOT en SFA

Voor organisaties die met dit soort uitdagingen te maken hebben, werken onze consultants met beproefde methodes als de SWOT-analyse en de SFA-toets. Door te starten met een situatieschets en een in- en externe analyse helpen we ondernemers en managers door met andere ogen naar hun eigen organisatie te kijken. Vervolgens combineren we de uitkomsten hiervan met markt- en branchegegevens en schetsen we een aantal nieuwe strategische opties. De keuze voor de beste optie wordt bepaald door te toesten welke strategie het meest geschikt, haalbaar en acceptabel is.

Implementatie

Het bepalen van een digitale strategie is natuurlijk geen doel op zich, maar markeert juist een vertrekpunt voor het bepalen van concrete acties voor de bedrijfsvoering. XY Marketing Solutions ondersteunt bedrijven niet alleen bij het analyseren van kansen en bedreigingen van digitalisering en het maken van plannen, maar ondersteunt ook bij de uitvoering daarvan. Zo kunnen onze marketingspecialisten concreet werken aan marketingcampagnes en hebben we met onze zusterbedrijven binnen de XY Solutions Group de beschikking over een netwerk van specialisten die kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld sales, legal en operationele efficiency.

Digitale vraagstukken oplossen met XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben ervaren adviseurs in huis met een sterke focus op strategie en brede achtergrondkennis over digitale marketing. Een Digitale Strategie ontwikkelen is een van onze diensten. We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.

NEEM CONTACT OP