Financiële Analyse

Een organisatie is vaak beperkt door financiën. Er zijn ideeën, plannen of inspiratie genoeg, maar de bankrekening laat de planning of uitvoering niet toe. Daarom is het enorm belangrijk om op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de organisatie als onderdeel van de interne analyse. Een prognose van de gevolgen van marketinginspanningen is hierbij belangrijk. Heeft de organisatie de financiële middelen om het marketingbudget op te schalen als dat nodig is? En als marketing zorgt voor meer leads, heeft de organisatie dan budget voor capaciteitsuitbreiding op de salesafdeling? Wat zijn de financiële gevolgen voor operations? Stijgen de inkoopkosten? Etc.

Een financiële analyse is essentieel om te bepalen of de gewenste strategie realistisch is.

Vraag de financieel verantwoordelijke binnen de organisatie wat doel doelstellingen zijn van zijn of haar ‘afdeling’ en wat zijn plan is om die te halen.

Als de organisatie gebruik maakt van een externe partij, vraag dan om periodieke rapportages met kengetallen waaruit relatief snel een financieel overzicht komt.

In de periodieke rapportages kun je in ieder geval de volgende kengetallen gebruiken:

 • Hoeveel omzet was er afgelopen maand?
 • Hoeveel meer of minder was dit ten opzichte van vorige maand en vorig jaar dezelfde maand?
 • Hoeveel kosten waren er afgelopen maand?
 • Hoeveel meer of minder was dit ten opzichte van vorige maand en vorig jaar dezelfde maand?
 • Wat is de brutomarge?
 • Hoeveel facturen zijn er verzonden?
 • Wat is het gemiddelde factuurbedrag?
 • Wat is de gemiddelde betaaltermijn?
 • Hoe groot is de financiële buffer (hoeveel perioden kunnen we zonder omzet overleven)?
 • Wat is de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen?
 • Een overzicht van alle kostenposten in absolute en relatieve getallen.

De antwoorden op deze vragen zijn belangrijke input voor de interne analyse en worden gebruikt in de sterke-zwakte-analyse. Op basis daarvan kan de marketingstrategie worden opgesteld. XY Marketing Solutions biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen. Soms is het nodig hierbij externe expertise in te schakelen als onduidelijkheid bestaat over de beschikbare financiële gegevens of als de organisatie zelf onvoldoende inzicht heeft in de eigen financiële situatie.

Digitale vraagstukken oplossen met XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben ervaren adviseurs in huis met een sterke focus op strategie en brede achtergrondkennis over digitale marketing. Een financiële analyse quick scan is een van onze diensten. We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.

NEEM CONTACT OP