Privacy Statement

Privacy Statement

XY Marketing Solutions (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten, prospects en andere contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Bel hiervoor naar 030 2072 062. Je kunt ook direct contact opnemen met XY Legal Solutions. Zij hebben dit document in opdracht van ons gemaakt.

Wie zijn wij?
Wij zijn XYMS, een datagedreven marketingbureau. We houden ons bezig met digitale marketing in de digitale economie. We geven adviezen over marketing, beheren digitale campagnes op sociale media en adverteren datagedreven op platforms als Google en Facebook. Daarnaast trainen we teams en individuen op het gebied van marketing en zijn we goed in data-analyse.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij XYMS persoonsgegeven verwerken.

 • Dienstverlening en relatiebeleid

In ons crm-systeem houden we bij welke organisaties klant, prospect of suspect zijn van XYMS, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interessegebieden om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

 • Marketing

XYMS beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, partners, sprekers voor evenementen en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor XYMS campagnes (en XYMS gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor XYMS (en XYMS gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds XYMS advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Verbetering dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open-rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’. Foto’s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via 030 2072062.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van XYMS: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een crm-pakket, een cloud omgeving, accountantsbureau en maken gebruik van Google Analytics, Google AdWords en Google Tag Manager. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van XYMS.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Onze zorgvuldig geselecteerde partners en serviceproviders kunnen van tijd tot tijd persoonsgegevens bewerken op ons verzoek zoals hieronder beschreven:

Digitale Marketing Service Providers worden periodiek aangesteld om namens XY Marketing Solutions campagnes te draaien. Deze activiteit kan resulteren in het verwerken van persoonsgegevens. Onder deze aangestelde partijen vallen:
– Prospect Global Ltd. (Trading as Sopro); Reg. UK Co. 09548733. Je kunt Sopro benaderen en hun Privacy Statement inzien via https://sopro.io. Sopro is geregistreerd met ICO Registratienummer ZA346877. De Data Protection Officer van Sopro kan worden benaderd via dpo@sopro.io.

Links
Op de website van XYMS zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. XYMS is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van XYMS. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). We gebruiken functionele, analytische, social en advertentie cookies.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de XYMS website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

Cookie

Doel

Opslagperiode

 

Analytische  cookies (Google Analytics):

Cookie

Doel

Opslagperiode

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

1 minuut

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

24 uur

_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

26 maanden

 

XYMS maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de XYMS website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt XYMS inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de XYMS website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de XYMS website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de XYMS website optimaal werkt.

XYMS verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalysesysteem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalysesysteem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de XYMS website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de XYMS website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de XYMS website
 • welke pagina’s je bezoekt op de XYMS website

 

Social cookies:

Cookie

Doel

Opslagperiode

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs

Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties van XYMS te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

540 dagen

LinkedIn

We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table.

Een aantal cookies met verschillende vervaldata, raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie.

 

Advertentie cookies:

Cookie

Doel

Opslagperiode

Google Adwords

Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.

540 dagen

Verwijderen:

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 

Aan het begin van dit document staat al geschreven dat wij voor juridische zaken gebruik maken van XY Legal Solutions. Dit komt omdat we zeer te spreken zijn over de diensten die zij leveren. Naast het opstellen van juridische documenten kun je bij XY Legal Solutions ook terecht andere juridische dienstverlening. Bekijk hun website voor meer informatie: www.xyls.nl.

XY Legal Solutions is net zoals XY Marketing Solutions onderdeel van de XY Solutions Group.