SFA-toets strategische opties

SFA-criteria toets

Met behulp van de SFA-toets is het mogelijk een datagedreven beslissing te nemen over de meest geschikte strategische optie voor de toekomstige bedrijfsvoering en in het bijzonder de marketing. Op basis van 14 criteria krijgt elke optie een waardering op de schaal van 1 tot 7. Na het invullen van de volledige toets worden alle uitkomsten bij elkaar opgeteld om zo een eerlijke vergelijking te maken tussen de verschillende strategische opties. Het is verstandig de toets in te laten vullen door verschillende mensen binnen de organisatie, zodat een bredere visie ontstaat op de te volgen koers. Hierbij kan de toets zowel gezamenlijk worden ingevuld in een open discussie of kan ervoor worden gekozen de toets individueel in te vullen en vervolgens de uitkomsten te vergelijken en te bediscussiëren.

De drie hoofdonderwerpen  waarop de SFA toets plaatsvindt zijn:

  • Suitability. Sluit de strategische optie aan bij de bedrijfsstrategie en worden zo de doelstellingen bereikt
  • Feasibility. Is de strategische optie (intern) voor de organisatie haalbaar? Zijn kennis, kunde en financiële middelen beschikbaar? Wat zijn de te verwachten (externe) reacties, bijvoorbeeld van concurrenten of personeel? Leiden die reacties misschien tot hogere kosten en meer inspanningen?
  • Acceptability. Is de strategische optie acceptabel voor externe en interne partijen van de organisatie?

De SFA-toets voor marketing en XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben specialisten in huis voor alle facetten van het brede marketingvak. De SFA-toets voor marketing is een methode die we regelmatig toepassen voor onze klanten. We hechten veel waarde aan het toepassen van bewezen methodieken als basis voor (strategische) marketingplanning.

We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.