Het vergroten van het aanbod van LeaseMediator

Eén van de grootste uitdagingen voor Leasemediator was het opzetten van een consistente stroom van aan te bieden contracten. XYMS schoot te hulp met Marketingmanagement.

LeaseMediator: een zuiver management-vraagstuk

LeaseMediator is een betrouwbare bemiddelaar die particulieren en bedrijven helpt bij het voordelig doorzetten van een leasecontract. Het afkopen van een contract is vaak een kostbare aangelegenheid. LeaseMediator brengt vraag en aanbod bij elkaar en faciliteert alles rondom de overdracht van het leasecontract en de auto. Hierdoor verloopt de transactie betrouwbaar en zonder discussie over mogelijke schades en/of een vieze auto.

Leaseauto’s hebben tegenwoordig lange levertijden door o.a. het aanhoudende chiptekort. Daarom is het steeds moeilijker voor particulieren om aan een leaseauto te komen. Dit maakt het aanbod van LeaseMediator interessant: je neemt een leasecontract over en krijgt er vaak nog wat bij als overnamebonus. Echter resteerde er nog een primaire uitdaging, eentje waar XY Marketing Solutions zich op mocht storten: de voorraad van het aantal auto’s, dat LeaseMediator aan te bieden heeft, vergroten.

Wij hebben de verantwoordelijkheid van het marketingmanagement op ons genomen om zo te kunnen werken naar dit einddoel.

In het kort: Marketingmanagement voor Scale-ups

XY Marketing Solutions is gespecialiseerd in marketing voor scale-ups. Tijdens de fase van doorgroeien en volwassen worden, waarbij het belang van marketing verandert van ‘doen wat we altijd deden’ naar ‘wat willen we eigenlijk bereiken en hoe willen we bekend staan?’, helpen wij bedrijven met het organiseren van marketingactiviteiten en het vinden van de juiste marketingmanager. Wij bieden verschillende werksessies om de meest kansrijke marketingstrategie te identificeren en kunnen fungeren als externe marketingafdeling van de opdrachtgever.

Marketing voor scale-ups

Duurzaam rijgedrag: kwaliteit boven kwantiteit

Om LeaseMediator te helpen, zijn we begonnen met een soort coachingsessies met de ondernemer. Door de juiste vragen te stellen kregen we inzichtelijk hoe het bedrijfsmodel werkt. En waar de knelpunten zaten om groei te realiseren. LeaseMediator weet dat ze de aangeboden leasecontracten altijd binnen afzienbare tijd weten over te dragen aan een nieuwe geïnteresseerde partij. De echte uitdaging zit hem in het aanvullen van voorraad: particulieren of bedrijven die hun contract ter overname willen aanbieden.

Tegelijkertijd is het voor LeaseMediator belangrijk om doorlopend resultaat van hoog niveau te kunnen leveren. Kwaliteit boven kwantiteit, met een gezonde en duurzame jaarlijkse groei als leidraad.

Deze wensen hebben ervoor gezorgd dat we met LeaseMediator tot de volgende doelen zijn gekomen:

  • De verdeling tussen het aantal leads voor aanbod en verkoop rechttrekken
  • Het realiseren van een afgesproken aantal verkopen per maand

De motor achter de leadgeneratie van LeaseMediator

LeaseMediator werkt met beperkte middelen. Daarom concludeerden we dat het grootste gedeelte van het budget besteed moest worden aan het vinden van prospects die laag in de koopfunnel zitten. Prospects die direct op zoek zijn naar een bemiddelaar om van hun leasecontract af te kunnen. Na een 4ST-analyse zagen we Quick Wins hiervoor bij Google Search Advertising liggen. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar welke doelgroep wij moeten aanspreken. Ook hebben we een analyse gemaakt over welke zoekopdrachten de grootste kans hebben om relevant te zijn voor de doelgroep.

Na de analyserende fase, hebben wij een partner aangesloten die ons kon helpen met het inzetten van SEA en het behalen van de gewenste resultaten. Deze wordt op wekelijkse basis door ons aangestuurd, en wij rapporteren maandelijks aan LeaseMediator over de resultaten, learnings, kansen en ontwikkelingen. Zo kunnen alle betrokken partijen efficiënt doen waar ze goed in zijn, en wij denken mee met hoe de marketingoperaties kunnen bijdragen aan de strategische koers van de onderneming.

Zoals we vaker zien bij het kleinbedrijf, was de meetinstallatie op de website nog niet optimaal. Daarom hebben we in eerste instantie ook veel aandacht besteed aan het optimaliseren daarvan. Na verloop van tijd hebben we door deze meetinstallaties ook een benchmark op weten te stellen voor de ideale cost-per-lead.

 

Marketingmanagement: de brandstof achter de groei van LeaseMediator

Vooralsnog is het aansturen van de marketing van LeaseMediator een voortdurend proces. In de periode dat wij betrokken zijn geweest bij LeaseMediator hebben wij direct bijgedragen aan de realisatie van het verwachte aantal leads voor zowel de aanbiedingen als verkopen op de website. Maar belangrijker nog, we hebben op operationeel niveau het fundament gelegd voor de verdere groei van het bedrijf. We hebben er alle vertrouwen in dat we de nieuwe doelen met goed Marketingmanagement ook zullen halen!