Marketingdoelen MKB-dienstverleners

Marketingdoelen

Veel MKB’ers lijken marketing te zien als een verlengstuk van sales, gericht op het genereren van leads of directe verkopen. Toch is dat maar één van de mogelijke marketingdoelen voor MKB-dienstverleners. Naamsbekendheid vergroten is ook een veelgehoorde wens. Maar marketing kan voor veel meer doelen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe proposities of het vergroten van klanttevredenheid.

Lees hier meer over marketing voor MKB-dienstverleners

Meer leads of verkopen is lang niet altijd de juiste marketingdoelstelling voor een MKB'er.

Leadgeneratie

Laten we toch maar beginnen met de meest voor de hand liggende: het genereren van leads voor de salesafdeling. Hoewel de strategie redelijk straightforward lijkt is het van groot belang nauwkeurig vast te stellen wat voor soort leads de organisatie nodig heeft. Het komt niet zelden voor dat het aantal leads geen probleem is, maar de kwaliteit wel. En die kwaliteit is vooral afhankelijk van de mate waarin een prospect past bij de organisatie. Gedegen onderzoek vooraf en nauwe samenwerking met sales bij de opvolging van leads is dus essentieel om deze doelstelling haalbaar te krijgen. Een goede, meetbare doelstelling m.b.t. leadgeneratie houdt daarom zowel rekening met het aantal als met de kwaliteit van de leads.

Verhogen van omzet

Het marketingdoel ‘verhogen van omzet’ is een erg generiek doel. Het zegt namelijk nog niks over wat voor omzet en of deze rendabel is voor de organisatie. Het kan dus eigenlijk geen doel op zich zijn, tenzij de organisatie als doel heeft een bepaalde omvang te bereiken voor bijvoorbeeld verkoop of waardering. Meestal wordt een omzetdoel gecombineerd met het doel om meer omzet uit bestaande klanten te halen of juist nieuwe klanten aan te trekken met bepaalde kenmerken. Ook wordt omzetverhoging in een bepaalde sector of van een specifieke dienst vaak als doel gesteld.

Rebranding of positionering

Het beïnvloeden van het imago van de organisatie met behulp van marketing kan met behulp van rebranding of positionering. Bij rebranding wordt het merkuiterlijk van de organisatie aangepast richting een nieuwe gewenste uitstraling en vaak gemoderniseerd. Positionering is het claimen van een positie in de markt door met behulp van alle uitingen, gedrag en aanbod deze positie te bevestigen. Rebranding en postionering gaan vaak samen, maar postionering of herpositionering kan ook zonder rebranding.

Ontwikkeling van nieuwe propositie

MKB-dienstverleners die hun aanbod willen wijzigen en hiermee de markt op willen gaan gebruiken marketing voor het ontwikkelen van een nieuwe propositie. Een strategisch marketeer of marketingadviesbureau helpt een MKB-dienstverlener met de benodigde gegevens om een nieuwe propositie te ontwikkelen. Met name focus op de wisselwerking tussen klantbehoeften en wat de organisatie kan leveren is hierbij essentieel. Het resultaat hiervan is een nieuwe belofte van de organisatie aan de klant: wat kun je van ons verwachten als je ons inschakelt. Vaak gaat dit marketingdoel gepaard met een bepaald gewenst effect op de verkoopcijfers of het soort opdrachten dat de organisatie weet te verkrijgen.

Lanceren van een nieuwe dienst

Als de MKB-dienstverlener het dienstenaanbod uitbreidt met een nieuwe dienst wordt met behulp van marketing de nieuwe dienst onder de aandacht gebracht. Vaak is gerichte targeting nodig om de juiste doelgroep te bereiken, waarvoor deze dienst geschikt is. Het behalen van dit marketingdoel wordt meestal gemeten aan de hand van naamsbekendheid of vraag naar de nieuwe dienst.

Verhogen van naamsbekendheid

Voor MKB-dienstverleners die willen groeien is naamsbekendheid vaak erg belangrijk. Maar naamsbekendheid staat zelden op zichzelf. Het is van groot belang dat de naam ook gepaard gaat met de juiste associatie. Naamsbekendheidscampagnes hebben daarom vaak ook een element positionering in zich. De MKB-dienstverlener wil dat zoveel mogelijk mensen in een specifieke doelgroep de organisatie kennen en weten wat de organisatie voor hen kan betekenen. Spontane vraag en online zoekacties op de bedrijfsnaam zijn vaak indicaties die worden gebruikt om het behalen van dit doel te meten.

Andere marketingdoelen

Doelen die minder vaak voorkomen bij MKB-dienstverleners, maar waar marketing ook voor wordt ingezet zijn: meer inzicht in meso omgeving, meer inzicht in eigen marketingprestaties, het creëren van vraag, verhogen van klanttevredenheid, verhogen van medewerkerstevredenheid, verhogen van klantretentie, -waarde, -loyaliteit, verlagen van churn (klantverloop), verhogen van kwaliteitsperceptie bij de klant, verbeteren van imago onder stakeholders of publiek.

Marketingondersteuning nodig?

  Kun je als MKB-dienstverlener wel wat hulp gebruiken bij je marketing? XY Marketing Solutions helpt graag met:

  • het formuleren van purpose en doelen van de organisatie;
  • analyse van de interne en externe omgeving;
  • een goed doordachte marketingstrategie;
  • het plannen en voorbereiden van marketingactiviteiten;
  • uitvoering van marketingcampagnes.