Meso Analyse (ABCD-analyse)

Bij een meso-analyse kijken we naar de transactionele omgeving van een organisatie. Deze omgeving bevindt zich weliswaar buiten de organisatie, maar is nog wel enigszins te beïnvloeden door de transacties die plaatsvinden tussen de organisatie en die omgeving. Dit in tegenstelling tot de macro-omgeving die je niet kunt beïnvloeden. De meso-analyse gaat over de vier factoren Afnemers, Bedrijfstak, Consumenten en Distributie en wordt daarom ook wel de ADBC-analyse genoemd.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Een handig hulpmiddel bij het analyseren van de aantrekkelijkheid van een bepaalde markt of bedrijfstak is het Vijfkrachtenmodel van Porter. Deze gaat in op de vijf fundamentele factoren die van invloed zijn op de meso-omgeving: interne concurrentie, onderhandelingsmacht van leveranciers, onderhandelingsmacht van afnemers, dreiging van substituten en dreiging van nieuwe toetreders tot de markt.

Lees hier meer over Porters vijfkrachtenmodel.

Concurrentieanalyse

Als je de prestaties van je bedrijf wilt verbeteren, moet je zicht hebben op de concurrentie. Daarvoor kun je relevante informatie verzamelen over het aanbod van de concurrenten, hun activiteiten, hun strategieën en hun resultaten. Hoewel dat al moeilijk genoeg is, is het pas echt een uitdaging om die informatie zo te analyseren en te interpreteren, dat je er je eigen prestaties mee kunt verbeteren. Een benchmark is dan een handig hulpmiddel. Hiermee worden in één oogopslag de verschillen tussen de concurrenten duidelijk en de elementen waarop de eigen onderneming zich al dan niet onderscheidt.

Je kiest drie (of zoveel als relevant) concurrenten en drie (of zoveel als relevant) eigenschappen van jouw product of dienst waar je het meest onderscheidend in bent en zet deze in een tabel. Vervolgens geef je scores van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Distributieanalyse

Het doel van een distributie-analyse is inzicht te krijgen in de verkrijgbaarheid van jouw producten of diensten. Dit kunt je doen met distributiekengetallen. Veelgebruikte distributiekengetallen zijn:

  • Ongewogen distributie
  • Gewogen distributie
  • Selectie-indicator
  • Gemiddeld omzetaandeel
  • Marktaandeel

Deze kengetallen geven antwoord op vragen als: ‘Zijn er voldoende verkooppunten voor onze producten?’, ‘Zijn onze distributiepunten wel groot genoeg?’ en ‘In hoeveel winkelwagens liggen producten van ons?’. Interessante vragen voor organisaties die producten verkopen. Iets minder relevant wanneer het diensten betreft. Wanneer je diensten verkoopt, kun je kijken naar de hoeveelheid uren die een dienst beschikbaar is versus de uren waarin de dienst wordt afgenomen.

Meso Analyse (ABCD-analyse) voor marketing en XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben specialisten in huis voor alle facetten van het brede marketingvak. Meso Analyse (ABCD-analyse) voor marketing is een methode die we regelmatig toepassen voor onze klanten. We hechten veel waarde aan het toepassen van bewezen methodieken als basis voor (strategische) marketingplanning.

We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.