Sterktes en zwaktes MKB-dienstverleners

Sterktes en zwaktes

De interne kenmerken van een organisatie zijn van groot belang voor het kiezen van de juiste strategie. De sterktes en zwaktes van MKB-dienstverleners zijn vaak typerend voor de omvang en de fase waarin de organisatie zich bevindt. Veel MKB’ers zijn sterk in persoonlijk contact met klanten. Eigenaren zijn vaak toegankelijk en benaderbaar voor zowel klanten als personeel. Zwaktes zien we vaak op het vlak van operationele processen, afhankelijkheid van grote klanten of medewerkers op sleutelposities en het ontbreken van focus.

Lees hier meer over marketing voor MKB-dienstverleners

MKB-dienstverleners zijn vaak sterk in maatwerk, maar zwak in processen.

Afhankelijkheid van grote klanten

Bij veel MKB-dienstverleners komen we een klantpiramide tegen die topzwaar is. Soms zorgen één of twee opdrachtgevers voor het overgrote deel van de omzet. Hoewel er vaak ook sprake is van een hechte samenwerking met deze klanten is de relatie doorgaans scheef. De MKB’er is sterk afhankelijk van de omzet van de klant, maar de klant zou relatief eenvoudig kunnen switchen naar een andere leverancier. Dat is een duidelijke zwakte voor de MKB-dienstverlener. Groei door het werven van meer andere klanten is vaak een goede oplossing. Soms zijn er ook op juridisch vlak mogelijkheden om de afhankelijkheid te verkleinen.

Loyale klanten

Er is ook een duidelijke link tussen het soort klantrelaties en de sterktes en zwaktes van MKB-dienstverleners. Kleinere bedrijven hebben vaak een relatief grote groep loyale klanten. Hoewel er meestal contractueel geen harde afspraken zijn, zijn de relaties doorgaans sterk. Dit is een sterkte die ervoor zorgt dat MKB-dienstverleners van nature vaak al langzaam groeien. De keerzijde is soms dat er een gebrek is aan een goed geolied sales- en marketingapparaat om de groei te versnellen.

Weinig vaste operationele processen

In de operationele processen van MKB-dienstverleners komen wij vaak een gebrek aan vaste afspraken tegen. Dit is een zwakte op het moment dat er groeiambities zijn. Het kan dan namelijk goed zijn dat als nieuwe klanten toetreden de organisatie moeite heeft deze goed te bedienen. Ook het inwerken van nieuwe medewerkers wordt bemoeilijkt door een gebrek aan structuur. Soms betekent een dergelijk ‘dynamische operatie’ wel dat de organisatie relatief goed in staat is maatwerkopdrachten uit te voeren.

Focus

Een gebrek aan een heldere focus komen wij ook vaak tegen bij MKB-dienstverleners. Veel van deze organisatie zijn ontstaan vanuit een bepaalde kans die de oprichters zagen en daarna mee gaan varen op de wind van binnenkomend werk. Natuurlijk is het fijn om relatief eenvoudig opdrachten binnen te krijgen, maar een strategie van ‘alles aannemen wat op je pad komt’ leidt vroeg of laat tot problemen. Zo is het lastig om aan potentiële klanten goed uit te leggen waar de organisatie nu echt goed in is. En zelfs bestaande klanten van dergelijke ondernemingen hebben vaak geen idee wat het bedrijf allemaal doet. Gebrek aan focus zien wij daarom als een zwakte die groei kan belemmeren.

Strategische keuzes op basis van sterktes en zwaktes

Bovengenoemde voorbeelden zijn sterktes en zwaktes die wij veel tegenkomen bij MKB-dienstverleners. Deze sterktes en zwaktes kennen is essentieel om er vervolgens de strategie van de organisatie op aan te kunnen passen. En uiteraard heeft elke onderneming zijn eigen unieke aspecten die je als sterkte of zwakte kunt typeren.

Bij de sterkte loyale klanten kiest een MKB-er er bijvoorbeeld voor een nieuw product in samenwerking zo’n loyale klant te ontwikkelen en testen. En de zwakte ‘afhankelijkheid van grote klanten’ kan aanleiding zijn afspraken voor de lange termijn te maken met dit soort opdrachtgevers.

Zwaktes ontwijken of ombuigen

Het ontbreken van vaste processen en procedures typeren we weliswaar als een zwakte, toch betekent dit niet dat verandering per se noodzakelijk is. Veel klanten vinden het ongetwijfeld juist prettig dat de organisatie niet star en bureaucratisch is, terwijl andere klanten minder tevreden zijn vanwege fouten of tekortkomingen. Deze zwakte kun je dus ontwijken door een bewuste keuze te maken voor klanten die zich hier thuis bij voelen. Dat betekent dat je het niet erg moet vinden dat niet elke klant jouw klant is.

Focus zorgt voor onderscheidend vermogen

Tot slot zorgt de genoemde zwakte ‘gebrek aan focus’ voor een prachtige kans. Je bewust zijn van deze zwakte is de belangrijkste stap naar een oplossing. Niet alleen het maken van scherpe keuzes over ‘welke klanten passen het beste bij ons bedrijf’ verdient focus. Ook ten aanzien van het aanbod (producten/diensten), marktafbakening, personeelsbeleid, enz. is het belangrijk bewust te kiezen. Want hoe kun je je anders onderscheiden ten opzichte van een concurrent die wél kiest?

Marketingondersteuning nodig?

  Kun je als MKB-dienstverlener wel wat hulp gebruiken bij je marketing? XY Marketing Solutions helpt graag met:

  • het formuleren van purpose en doelen van de organisatie;
  • analyse van de interne en externe omgeving;
  • een goed doordachte marketingstrategie;
  • het plannen en voorbereiden van marketingactiviteiten;
  • uitvoering van marketingcampagnes.

  Marketing volgens het boekje

  XY Marketing Solutions levert marketing volgens het boekje.

  Dit doen wij door bewezen marketingtechnieken en -modellen succesvol in te zetten voor moderne vormen van marketing. Een aantal wetenschappelijke modellen hebben we omgevormd tot digitale tools die voor iedereen beschikbaar zijn. Marketing Wizards noemen we die. Gebruik ze gerust om je organisatie te verbeteren. En als je daarbij hulp kunt gebruiken, neem dan contact op.

  Ontdek onze gratis marketing wizards

  Onderdeel van XY Solutions Group

  XY Solutions Group is een collectief van bedrijven waar XY Marketing Solutions er één van is. Alle XY-bedrijven hebben één ding gemeen: ze zijn gedreven om MKB-ondernemingen te helpen groeien in een wereld die steeds digitaler wordt. XY Solutions Group fungeert daarbij als hoofdkantoor en zorgt voor unieke waarde – niet alleen voor de XY-bedrijven. Nee, ook voor alle klanten, medewerkers (en hun gezinnen) en leveranciers.

  Meer over XY Solutions Group