Vijfkrachtenmodel Porter

Een van de bekendste en meest gebruikte modellen bij het uitvoeren van een meso-analyse is het vijfkrachtenmodel van Michael Porter. Dit model helpt ons om te kijken naar vijf fundamentele factoren die van invloed zijn op de directe omgeving van onze organisatie en waar we zelf ook invloed op uit kunnen oefenen: interne concurrentie, onderhandelingsmacht van leveranciers, onderhandelingsmacht van afnemers, dreiging van substituten en dreiging van nieuwe toetreders tot de markt. Elk onderdeel lichten we verder toe en we geven daarbij hulpvragen die als leidraad kunnen dienen bij het invullen van het model.

Kracht 1: Interne concurrentie

De eerste kracht uit het model is de kracht van interne concurrentie van spelers in de markt. In een markt met een sterke concurrentie komen de marges onder druk te staan, waardoor winsten dalen. Dergelijke markten zijn minder aantrekkelijk voor nieuwkomers.

Stel jezelf vragen als:

 • Hoeveel concurrenten zijn in je werkgebied te vinden?
 • Is de bedrijfsgrootte ongeveer gelijk of zijn er duidelijke marktleiders?
 • Is er een hevige concurrentiestrijd op het gebied van communicatie of prijs?
 • Welke missie, visie en strategie hebben jouw voornaamste concurrenten?
 • In hoeverre verschilt je product of dienst met die van de concurrent?
 • Loop je veel risico bij het leveren van je producten of diensten?
 • Zijn er in de branche hoge uitstapdrempels (hoge investeringen, enz.)?

Kracht 2: Leveranciers

De onderhandelingsmacht van leveranciers is de tweede kracht die Porter benoemt. Leveranciers kunnen macht uitoefenen door te dreigen niet of minder te leveren, hun prijzen te verhogen of de kwaliteit te verlagen.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Welke leveranciers heb je?
 • In welke mate zijn jouw leveranciers afhankelijk van jouw afname?
 • In welke mate is jouw bedrijfsvoering afhankelijk van elke leverancier?
 • Kun je makkelijk overstappen naar andere leveranciers?

Kracht 3: afnemers

De derde kracht waar ondernemingen volgens Porter rekening mee moeten houden is de onderhandelingsmacht van afnemers. Hier gaat het vooral om de directe afnemers. Voor een frisdrankfabrikant zijn dat bijvoorbeeld supermarkten, horecagelegenheden en groothandels, maar niet de eindconsument (dat is de secundaire afnemersgroep). Wanneer afnemers veel macht hebben, kunnen zij de prijs onder druk zetten door concurrenten tegen elkaar uit te spelen.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Nemen alle afnemers ongeveer evenveel af, of is er sprake van enkele hele belangrijke klanten?
 • In welke mate is elke afnemer afhankelijk van jouw producten of diensten?
 • In welke mate is jouw organisatie afhankelijk van elke afnemer?
 • Kan een afnemer gemakkelijk overstappen naar een andere leverancier?

Kracht 4: substituten

Alternatieven in een bestaande markt kunnen een kracht zijn om rekening mee te houden Het onstaan van substituten is de vierde kracht. Een onderneming concurreert niet alleen met aanbieders van hetzelfde product, maar in brede zin ook met ondernemingen in andere bedrijfstakken waar substituten worden geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan wat iTunes en vervolgens Spotify en YouTube hebben betekend voor muziekmaatschappijen die cd’s en dvd’s op de markt brachten.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Is er sprake van substitutiegoederen of complementaire goederen?
 • Hoe groot zijn de effecten op de producten of diensten van jouw organisatie?
 • Kunnen eventuele substituten worden omgezet in complementaire (aanvullende) goederen?

Kracht 5: nieuwe toetreders

De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt is de vijfde en laatste kracht uit het Vijfkrachtenmodel. Nieuwe toetreders betekenen vaak toegenomen capaciteit en daarmee een prijsdrukkend en/of kostenverhogend effect, waardoor winsten voor de bestaande aanbieders kleiner worden.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Moeten er veel kosten gemaakt worden om te beginnen in de branche?
 • Is er veel kennis nodig om te beginnen in de branche?
 • Zijn er bedrijven die iets anders produceren maar eenvoudig kunnen overstappen?
 • Is er voldoende vraag om te voldoen aan het aanbod, inclusief de nieuwe toetreders?

Vijfkrachtenmodel Porter voor marketinganalyse en XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben specialisten in huis voor alle facetten van het brede marketingvak. Vijfkrachtenmodel Porter voor marketinganalyse is een methode die we regelmatig toepassen voor onze klanten. We hechten veel waarde aan het toepassen van bewezen methodieken als basis voor (strategische) marketingplanning.

We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.